Bestaat er een maat voor onze liefde?

Als het om de liefde gaat, menen wij mensen vaak dat onze liefde hier en nu volstaat. De ander mag het ermee doen. Of we mogelijk méér zouden kunnen beminnen? Het is een vraag die we mogelijk nooit aan onszelf stellen. Toch is het een belangrijke vraag. Ja, beminnen we wel ten volle, of is onze liefde bovenal “naar het mate van het mogelijke”, wat dat verder ook mag betekenen….

Daarom: bestaat er zoiets als een “passende” maat in deze?

Jezus nu, Hij laat er geen twijfel over bestaan. Zo lezen we in het Evangelie van de 6e zondag van Pasen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.” Voortaan dienen de leerlingen niet meer te beminnen naar mensenmaat, maar naar Gods maat. Jezus’ liefde zelf, wil voor ons de maat zijn, als het gaat om onze liefde. Zijn liefde nu is een grenzeloze liefde, een liefde die alles geven wil, die leven geven wil. Het moge duidelijk zijn; willen we onvoorwaardelijk leren beminnen zoals de Heer, dan staat ons nog heel wat te doen. Het begint overigens steeds bij Hem, en wel door met Hem verbonden te leven.

Immers God is liefde. “Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. (1 Johannes 4:16)

Pastoor C. Müller

 

 

Herkent U Hem?

 

In het Evangelie van de 3e zondag van Pasen wordt onder meer gesproken over het herkennen van de Heer. Het woord “herkennen” veronderstelt een reeds eerder kennen. Het is daardoor dat we ook iets kunnen herkennen. Het is net als met ons leven, waarin we met de jaren situaties kunnen zien in een groter kader. Herkennen is als zodanig belangrijk. Toch omvat het vaak meer dan louter een herhaling van iets van daarvoor. Als het goed is, zit bij dat herkennen altijd ook nieuws, al was het maar omdat wij mensen met de jaren veranderen en situaties ook anders gaan beschouwen. Het geldt ook voor de leerlingen. Ze zien de Heer weer, maar anders dan daarvoor, nu als de verrezen Heer. Wellicht is ook uw geloof met de jaren gegroeid en hebben we gaandeweg geleerd situaties nieuw te verstaan. Het is belangrijk omdat God wil dat we groeien in ons geloof. Als zodanig vormt ieder Pasen dan ook weer een verrijking van dat wat we al wisten en geloofden. Moge dan Pasen 2015 u een nieuwe, dan wel vernieuwde kijk bieden op Hem, die iedere dag nieuw voor ons wil zijn.

 

 

Pastoor C. Müller