Wereldwijd gebed met paus en extra Urbi et Orbi

Paus Franciscus alle christenen opgeroepen om komende woensdag 25 maart (Hoogfeest van Maria Boodschap) samen met hem te bidden. De paus vraagt alle gelovigen om op het middaguur het Onze Vader te bidden en zo verbonden te zijn met gelovigen over de hele wereld.

“Ik nodig alle Hoofden van de Kerken en de leiders van iedere christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft,” aldus paus Franciscus afgelopen zondag tijdens zijn wekelijks toespraak bij gelegenheid van het angelusgebed. “Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.”

Extra Urbi et Orbi
Komende vrijdag 27 maart zal de paus om 18.00 uur op het bordes van het lege St.-Pietersplein in Rome een gebedsviering leiden met aanbidding van het H. Sacrament en aan het einde de zegen ‘Urbi et Orbi’ geven. Dit is zeer bijzonder. Normaal gesproken geeft de paus deze zegen voor ‘Stad en Wereld’ alleen op hoogfeestdagen als Kersmis en Pasen. De gebedsviering wordt vrijdag door het Vaticaan live uitgezonden via diverse kanalen.

Lees ook bericht hierover op de website van de Nederlandse  Bisschoppenconferentie

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

 

https://www.bisdom-roermond.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-Pinksteren