Pastoor Carl Müller Pastoor C. Müller
Kloosterstraat 5
5941 ES Velden
Tel. 077-4721230

Voor een gesprek met pastoor of huisbezoek:
Maak telefonisch een afspraak en bel bij voorkeur tussen 17.00 - 18.00 uur.

Indien pastoor niet bereikbaar is bij spoed, voor ZIEKENZALVING: 06-24845566