Kerstwens 2020

Dit jaar zal Kerstmis voor iedereen anders zijn. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, onder meer het bezoek van familie, is thans niet meer mogelijk. De Corona-pandemie werpt ons terug op onszelf. Moge dan het geboortefeest van Jezus Christus u juist nu licht geven, om verder te gaan in het geloof, dat God niet alleen destijds in het duister van een nacht in onze wereld binnentrad, maar ook anno 2020 ons bestaan wilt verlichten en delen. Zoals eens de ster boven Bethlehem de drie koningen het Kind liet vinden in de stal, zo wil Gods Woord ook ons de weg wijzen, om God juist te vinden in deze dagen, waarin tal van gewone zekerheden betrekkelijk blijken.

Van harte wens ik u en de uwen namens het kerkbestuur en alle vrijwilligers toe:
GEZEGENDE KERSTDAGEN & EEN HOOPVOL NIEUWJAAR.