Heilig Doopsel
Dopen betekent onderdompelen. Wie wordt gedoopt, wordt symbolisch met Christus ondergedompeld in zijn dood om met Hem te verrijzen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Kerk.

Wie dient het doopsel toe?
Het doopsel wordt toegediend door een priester of diaken door het hoofd van de dopeling te besprenkelen met water en daarbij de woorden uit te spreken: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest".In geval van nood mag iedereen het doopsel toedienen, op voorwaarde dat hij of zij de intentie heeft te doen wat de Kerk doet.

Wie mag gedoopt worden?
Om gedoopt te worden moet een volwassene gelovig zijn. Voor de doop van een pasgeborene verlangt de Kerk dat de vraag om gedoopt te worden komt van degenen die het kind in geloof willen opvoeden. De kinderdoop wordt door de katholieke Kerk aangeraden omdat ook pasgeborenen behoefte hebben aan het heil dat Christus biedt.