H. Andreas Velden
HH. Petrus en Paulus Arcen
H. Antonius Abt Lomm
Stipendia en andere tarieven 2014
   
Intentie Heilige Mis op zaterdag en zondag € 18
Intentie Heilige Mis op weekdagen € 7
Gesticht jaargetijde 10 jaar
(10 jaar lang wordt er jaarlijks een H. Mis voor de gevraagde intentie opgedragen.)

€ 180
Gesticht jaargetijde 20 jaar
(20 jaar lang wordt er jaarlijks een H. Mis voor de gevraagde intentie opgedragen.)
€ 360
Bijzondere vieringen:  

Kerkelijke uitvaart:
Heilige Mis of een gebedsdienst, opgeluisterd door kerkkoor, met begeleiding naar het kerkhof of crematorium en avondwake, indien gewenst met avondwake of avondmis.

€ 400

Uitsluitend een avondwake in plaats van een uitvaartdienst.

€ 400
Begeleiding naar kerkhof of crematorium zonder kerkelijke viering € 400

Vrijstelling tarief bijzondere vieringen.
Deel uitmakende van een gezin dat een periode van 4 jaar deel neemt aan de kerkbijdrage met het minimaal vastgestelde tarief. Bij kortere of geringere bijdragen worden de bijdrage met het tarief verrekend.

 
Minimale Kerkbijdrage voor vrijstelling is € 100.
Als richtlijn voor uw kerkbijdrage geldt 1% van het netto gezinsinkomen.