Roepingenzondag                                                                                        

Traditiegetrouw bidden we in de kerk op de 4e zondag van Pasen (zondag 25 april) om roepingen, met name voor priesterroepingen; dat de zachte stem van de Heer door velen gehoord mag worden. Dikwijls ‘roept’ God doorheen de omstandigheden, waarin een mens zich bevindt. Als zodanig is alles wat we hebben meegemaakt én meemaken relevant. Veel van ik zelf heb meegemaakt, blijkt later te horen bij de ‘rode draad’ die ik later pas zag, toen ik aan het seminarie begon. Je hebt in feite Gods licht nodig om te zien hoe Hij je heeft geleid naar juist die weg die hij voor jou heeft bestemd. Helaas vinden velen die weg niet die God voor hen bestemd heeft. En dat is jammer. Ja, roepingen, welke die ook mogen zijn, kunnen soms verloren geraken. De mens in kwestie blijft dan vaak zoekende, zonder nu precies wat hij zoekt (naast geluk en andere zaken), mede omdat hij alles verwacht van deze wereld en niet verder kijkt dan zijn eigen (binnenwerelds) idee van leven.

Wonderlijk is te zien hoe God altijd veel meer in ons ziet, dan wijzelf. Hij kent onze potentie, Hij kent onze toekomst, Hij weet wat ons zal vormen en verrijken. Als jij je als mens geroepen weet, dan word je steeds uitgedaagd, geprikkeld om verder te zien, voorbij datgene wat jijzelf dan wel anderen vinden dat bij je hoort. God verwacht veel van ons en wil ons daartoe heiligen – heel maken. Iedere roeping is en blijft een uitdaging. Het vergt geloof en vertrouwen. Welnu, juist dat wil God ons geven. Derhalve, kijk meer naar binnen en vooral dieper. Wellicht kom ook jij de Heer op het spoor, die gezegd heeft: “Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan.  Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open (Mt 7,7-8).

 

Pastoor C. Müller

 

Toen maakte Hij hun geest toegankelijk …                                     

In het Evangelie van zondag 18 april (3e zondag van Pasen – Lucas 24,35-48) verschijnt de verrezen Heer plotseling aan de leerlingen. Ze schrikken en menen een geest te zien. Jezus zegt hun: Waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Betast Mij. Maar de leerlingen geloven het nog niet. Daarop eet Jezus ten overstaan van de leerlingen een stuk vis. Vervolgens verklaart Hij hen de Schriften en maakt hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Om te geloven hebben wij mensen blijkbaar hulp nodig van Godswege. Geloof, hoop en liefde, ze worden ons geschonken. Geloven is welbeschouwd een genade, het vraagt van ons evenwel een open hart en geest. Velen ‘geloven’ enkel wat ze zien en kunnen begrijpen. Het Evangelie nu laat zien dat dit niet volstaat. De leerlingen zagen immers Zijn Lichaam, konden Hem betasten en zien eten, maar het bleek toen niet voldoende om hen te overtuigen. De verrezen Heer zou het hetzelfde tegen ons kunnen zeggen, die er overigens destijds niet bij waren, en pas 2000 jaar later over Hem horen. Geloven vergt een andere kijk, een nieuwe blik. Weet dan dat de verrezen Heer ook graag door u ‘gezien’ wordt.

  Pastoor C. Müller

 

 

Beloken Pasen                                                                                             

Onze kerk kent diverse thema-zondagen. Zo wordt sinds het jaar 2000 (jubeljaar) op Beloken Pasen jaarlijks de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd. De instelling van deze viering houdt verband met de heiligverklaring van de Poolse zuster Faustina in het jaar 2000, die in 1938 overleed en wiens geestelijk dagboek inmiddels wereld-beroemd is. Zij wordt wel de heraute van Gods oneindige Barmhartig-heid genoemd. Inmiddels vindt men in vele kerken wereldwijd de bekende afbeelding van de Barmhartige Jezus (zo ook in Velden), waarop de Heer staat afgebeeld met 2 stralen, die stromen uit het Heilig Hart. Ze verwijzen naar het bloed en water dat uit zijn Hart vloeiden, nadat het was doorstoken met een lans. God wil dat de mensheid steeds haar toevlucht neemt tot het geopende Hart van zijn Zoon en onze Heer. Onderstaand ziet men een foto van een bekend heiligdom op de Filipijnen (the Divine Mercy Hills, El Salvador City, Misamis Oriental, Philippines), alwaar men een groot beeld van de Barmhartige Jezus heeft opgericht.

 

 

Middels de ‘stralen’ die bij het beeld horen, hebben de pelgrims symbolisch toegang tot het geopende Hart van de Heer. Bij het beeld is een grote kerk gebouwd. Jaarlijks brengen vele mensen een bezoek aan dit oord en spreken er hun biecht. Met name op Beloken Pasen.

  Pastoor C. Müller

Pasen                                                                                                           

Met het vieren van de Goede Week staan we stil bij het leven in het algemeen en dat van Jezus in het bijzonder. Want ook ons leven hier is broos en kwetsbaar. Net als dat van de Heer. Velen gaan er liefst aan voorbij, hopen dat de schaduw van het kruis hen overslaat.  

Maar is dat wijs? Dwingen juist niet de ongerijmdheden en lotgevallen in ons leven ons tot nadenken, tot bezinning? Ja, zijn we niet geroepen om verder te kijken en boven onszelf en onze eigen geschiedenis uit te stijgen? Ons geloof in de gestorven en verrezen Christus kan ons daarbij helpen; niet door weg te kijken en de eigen blik angstvallig te begrenzen, maar door juist de blik te verruimen. Ja, juist nu, in deze Corona-tijd is dit van belang. Omdat de Heer ons bestaan heeft opengebroken door zijn lijden, sterven en … verrijzen!

Van dood naar leven. Dat gold niet enkel toen, 2000 jaar geleden, nee, ook vandaag wil God ons bestaan verlichten en ons hoop bieden. Hij vraagt van ons enkel geloof. Met name in zijn verrijzenis en in zijn oneindige barmhartigheid. In die geest wens ik u en de uwen, mede namens het kerkbestuur en alle vrijwillig(st)ers, graag van harte een ZALIG PASEN toe. Dat het Evangelie ook voor u een waarlijk blijde Boodschap mag zijn, in het licht van Zijn opstanding, die we aanstonds vieren en wel 50 dagen lang.

                                                                                                                     
Pastoor C. Müller

 

Goede Week                                                                                                

In de Goede Week staan we stil bij het lijden en sterven van de Heer. He is de tijd bij uitstek om stil te staan bij het kruis van Jezus. Onderstaande tekst van David Sörensen mag ons hierbij op weg helpen.

“Niets kan ermee vergeleken worden - het kruis van Jezus is het grootste wonder van hemel en aarde. Groter dan het wonder van de schepping zelf. Groter dan welk wonder God ooit heeft gedaan. Het kruis is Gods majesteit in volheid tentoongespreid. De majesteit van liefde. De grootheid van echte, zuivere liefde die zichzelf opoffert. Het is zo groot dat de duisternis het nooit verwacht had. Het is het grootste wonder, maar ook het grootste geheim. Het kruis staat symbool voor redding. God werd Zelf mens en liet Zich door de mensen vermoorden om Zelf hun straf te dragen. Wat een verhaal! Wat een kracht! Wat een wonder! Wat een werkelijkheid! Dat verhaal, dat wonder, die krachtige realiteit geldt vandaag voor jou en mij net zoals het vroeger gold. Wat voor nood je ook hebt. Welke pijn er ook in je leven is. Met wat voor zonde je ook worstelt. Of je nu last hebt van bitterheid, jaloezie, oneerlijkheid of haat. Of je nu vecht tegen pornografie, misbruik of verslaving. Of je nu lijdt onder angsten, depressie, ziekte of verdriet. Er is niets, absoluut niets wat niet door de kracht van het kruis weggenomen kan worden. Kijk naar het kruis. Stort jezelf uit voor het kruis. Grijp je eraan vast. Doe een beroep op Zijn bloed. En leg alles af. Je pijn. Je haat. Je bitterheid. Je genadeloze verwijten en wrok. Je verdriet en je teleurstelling. Je frustraties en je onvermogen. Leg het af. Je angsten. Je depressies. Je onzekerheid. Leg het af. En kniel voor het kruis. Elke dag.” 

                                      
Pastoor C. Müller

 

 

 

 

Jaar van het Gezin                                                                                       

Eind december 2020 maakte onze paus bekend dat er een speciaal jaar komt voor het gezin, naar aanleiding van de 5e verjaardag van de ondertekening van de ‘gezins-exhortatie’ Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde). Het ‘gezinsjaar’ is het tweede themajaar in korte tijd, naast het eerste themajaar dat onze paus op 8 december 2020 afkondigde, dat speciaal aan Sint-Jozef is toegewijd en dat op 8 december 2021 afloopt.

Het Jaar van het Gezin start op 19 maart 2021 en wordt afgesloten met de viering van de 10e  Wereldgezinsdag, op 26 juni 2022 in Rome.

Amoris Laetitia volgde op de gezinssynodes die in 2014 en 2015 werden gehouden. Het document verscheen op 8 april 2016, maar werd op 19 maart van dat jaar ondertekend. ‘AL’ is een van de langste documenten uit de pauselijke geschiedenis en bevat reflecties op de schoonheid van het gezin en de uitdagingen voor huwelijken en gezinnen. Het Jaar van het Gezin biedt gelovigen de gelegenheid om hun kennis van Amoris laetitia te verdiepen.

Onze paus nodigt allen uit deel te nemen aan de initiatieven die daartoe zullen worden ondernomen, onder leiding van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven.

Een samenvatting van dit document (AL), zoals door het Vaticaan vrijgegeven, vindt u onder de link: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3529                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pastoor C. Müller

Sint­-Jozef                                                                                                     

De maand maart is van oudsher in de katholieke kerk toegewijd aan Sint-Jozef. Dit jaar is er extra aandacht voor de stiefvader van Jezus, omdat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Sint­-Jozef en wel omdat het dit jaar 150 jaar geleden is, dat Sint- Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de hele kerk.

De paus verbindt dit ook met de coronacrisis, door Sint-Jozef als gids en rolmodel te zien voor alle vaders en iedereen die op de achtergrond belangrijk werk doet dat vaak niet opvalt, maar wel heel wezenlijk is, zoals artsen, verpleegkundigen, winkeliers, schoonmakers of transportwerkers.

In het bisdom Roermond wordt daar op diverse wijzen aandacht besteed aan het Sint-Jozefjaar; door o.m. gebedsprentjes, draagspeldjes, een Jozefhymne en extra vieringen in de Sint-Jozefkerk in Smakt, het enige bedevaartoord van Sint-Jozef in Nederland.

Op de gebedsprentjes, die tijdens de maand maart in grote aantallen worden verspreid, staat het beeld van Sint-Jozef met het Kind Jezus, zoals dat in de bedevaartkapel in Smakt te vinden is. Op de kaart staat ook een nieuw gebed, waarin de voorspraak van de heilige Jozef wordt aangeroepen. Bij het bedevaartoord zijn ook speldjes en vlaggen van het beeld verkrijgbaar. Componist Hans Leenders uit Maastricht heeft een nieuwe hymne voor Sint-Jozef geschreven. Tekst en bladmuziek hiervan zijn van internet te downloaden.

De draagspeldjes (€ 1,50) en vlaggen (€25) zijn te bestellen bij het bedevaartoord in Smakt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) In de kerk van Smakt wordt elke zondagmiddag in maart om 15.00 uur een zgn. Jozeflof gehouden en gedurende de rest van het jaar elke eerste zondag van de maand. Op vrijdag 19 maart -Hoogfeest van Sint-Jozef- draagt bisschop Harrie Smeets van Roermond om 11.00 uur in de bedevaartkerk in Smakt een heilige Mis op. Vanwege de coronamaatregelen is deze H. Mis niet te bezoeken, maar wel online te volgen. De kapel van Sint-Jozef is het hele jaar door overdag open voor bezoek, een kaars of stil gebed.

                                                                                                                        Pastoor C.