Barmhartigheidszondag (Beloken Pasen)                                       

De zondag na Pasen (Beloken Pasen) betreft een zgn. thema-zondag. Ze houdt verband met de boodschap van de Poolse zuster Faustina (1905-1938), in het jaar 2000 heilig- verklaard. Sindsdien kennen we in de kerk de “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid” (Beloken Pasen).

God wil de wereld redden. Daarom gaf Hij aan Zuster Faustina de zending de mensen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in de Barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart. Zo sprak Jezus onder meer tot haar: “Weet, mijn dochter, dat mijn Hart de Barmhartigheid zelf is. Vanuit deze zee van Barmhartigheid vloeien stromen van genaden over de hele wereld. Geen ziel die tot Mij komt, gaat van Mij heen zonder gesterkt te zijn. Alle ellende verdwijnt in mijn Barmhartigheid en elke genade, die verlost of heiligt, stroomt uit deze bron. Ik wil dat de priesters tot de zondige zielen over mijn grote Barmhartigheid zullen preken”. Voorts: “Gelijk een moeder die haar kind beschermt, zo bescherm Ik de zielen, die gedurende hun leven het vertrouwen op mijn Barmhartigheid zullen bevorderen en in het uur van hun dood zal Ik niet hun rechter maar hun Zaligmaker zijn.” Bijzonder is ook dat Jezus haar in 1935 toevertrouwt: «Jij bereidt de wereld voor op mijn laatste komst.” Ze ontving de opdracht: “Spreek tot de wereld over mijn barmhartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare barmhartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde der tijden. Daarna zal de dag van de gerechtigheid komen. Laat hen de toevlucht nemen tot de fontein van mijn barmhartigheid terwijl er nog tijd is. Laat hen baat hebben bij het bloed en het water dat voor hen stroomde”. Zeer lezenswaard is haar dagboek: “Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel”, verkrijgbaar via dagboekzusterfaustina.com                                                                                                                                                                                                                        Pastoor C. Müller