PASEN: Zal jij de Heer herkennen?                                                

Zal jij de Heer herkennen
als Hij zich bij ons schaart
en aan zijn woorden wennen
als Hij de schrift verklaart?

Zal jij als Petrus lopen
wanneer men jou bericht?
Zijn graf is waarlijk open,
er is weer hoop en licht.

Zal jij de tuinman vragen
waar Jezus werd gelegd?
Zal jij nog kunnen klagen
als Hij jouw voornaam zegt?

Zal jij weer gaan geloven
als Thomas op die dag?
’t Ging zijn verstand te boven
toen hij de wonden zag.

Zal jij zijn woord bewaren
dat werk’lijk leven doet?
Zal jij zijn trouw ervaren
als Hij ook jou begroet?

Zal Hij jouw blik ontsluiten
bij ’t breken van het brood?
Zal jij je vreugd’ gaan uiten?
Hij leeft! Hij is niet dood!

 

Frans Weerts                              

 Pastoor C. Müller