Hebzucht                                                                                                     

In het Evangelie van zondag 31 juli 2022 (18e zondag door het jaar C) spreekt Jezus over de hebzucht: “Pas op en wacht u voor alle hebzucht”. In de 2e lezing (Kol. 3) spreekt de apostel Paulus er eveneens over. Hij heeft het over “de hebzucht die gelijk staat met afgoderij”. Daarom raadt hij ons aan: “Zint op het hemelse, niet op het aardse”. Immers, alle aardse rijkdom is vergankelijk. Daar verwijst ook de eerste lezing naar (uit het boek Prediker), waar geschreven staat: “Alles is ijdelheid”. Ja - “Wat heeft de mens tenslotte aan al zijn geploeter en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt?”

Hebzucht verengt ons bestaan tot enkel het “eigen” leven. Interessant is dat de H.  Augustinus de drijfveer van de  hebzucht omschrijft als  een straf. Vrijgevigheid daarentegen vat hij op als opmaat voor innerlijke rust, liefde en wijsheid. Als de mens in staat is tot delen, blijft hij gevrijwaard van drijfveren die leiden tot isolement en angst. Augustinus zag als geen ander de gevaren van  armoede en rijkdom, van  hebzucht en eerzucht, omdat deze hoedanigheden en drijfveren in zijn visie leiden tot onvrijheid. Bovendien belemmeren zij het vertrouwen in en het streven naar het dienen van de ander. Derhalve, wacht u voor alle hebzucht. Zij bindt en verblindt de mens. 

                                       Pastoor C. Müller