“Martha, Martha, wat maakt gij u bezorgd en druk over veel dingen”

In het Evangelie van zondag 17 juli 2022 (16e zondag door het jaar C -Lucas 10,38-42) bezoekt Jezus twee zussen, Martha en Maria. Maria luistert, gezeten aan de voeten van Jezus, naar zijn woorden. Martha is intussen drukdoende Jezus te bedienen. Wanneer Martha zegt: “Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen” - maakt Jezus haar attent op haar “drukte”; het lijkt alsof datgene wat zij doet, het belangrijkste is. Jezus ontnuchtert haar: “Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden”.

Het woord van de Heer mag ook ons aan het denken zetten. Vaak zijn we zo gefocust op ons eigen bezig-zijn, dat we voorbijgaan aan dat wat echt belangrijk is. Zo vertelde mij ooit een gescheiden man, dat hij vroeger eigenlijk enkel oog had voor zijn werk. Zijn gezin kwam er bekaaid vanaf. Hij verdiende weliswaar veel en kon hen zo van alles geven; feit was dat hij zijn kinderen nauwelijks zag. Hun vader, die veel voor hen over had, zag destijds niet in dat hij zo veel weg was. Hierdoor  deed de man zijn gezin feitelijk tekort. Geleidelijk ontstond er een kloof tussen hem en zijn gezin. Het resulteerde in een echtscheiding. Nu zag hij het in: “Had ik maar beter geluisterd naar mijn vrouw en kinderen, dan was het niet zo gelopen.”

Wij mensen zijn vaak zo druk met onszelf, dat we voorbijgaan aan wat God ons zeggen wil, in en doorheen anderen, in en doorheen de omstandigheden. Goed is het vaker te reflecteren -  Waarom doe ik dit en dat? En … voor wie doe ik het? En wat verwacht God eigenlijk van mij?                                                                     

Pastoor C. Müller