Juni-maand - H. Hart-maand                                                           

Op vrijdag 24 juni viert onze kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Het feest verwijst naar Jezus’ oneindige liefde. Het doorboorde Hart van onze Heiland, waaruit water en bloed stroomden, nadat het met een lans werd doorstoken, spreekt in dit verband boekdelen. Diverse geestelijke schrijvers (waaronder Blaise Pascal) menen dat Jezus’ Hart bloedt tot het einde der tijden, zolang er nog mensen gered moeten worden.

Kerkvaders  als  Augustinus  en  Johannes Chrysostomus beschouwden het hart als symbool van liefde. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander. De eerste die in de nieuwe tijd de devotie tot het Heilig Hart propageerde was Johannes Eudes (1601-1680). Geïnspireerd door Franciscus van Sales en de privé-openbaringen aan Gertrudis van Helfta en Mechtildis van Helfta verspreidde deze Franse priester en missieprediker deze vroomheid onder het Franse volk. In 1672 gaf de bisschop van Rennes aan de door Johannes Eudes gestichte religieuze congregaties voor het eerst verlof om een speciaal feest ter ere van Hart van Jezus te vieren. De Heilig-Hartdevotie brak pas echt goed door, door de berichten over de visioenen van Margaretha Maria Alacoque (1646-1690). Aan haar zou Jezus Zijn bloedend hart hebben getoond. Volgens deze kloosterzuster uit het Franse Paray-le-Monial was zij door Jezus deelgenoot gemaakt van Zijn verdriet vanwege het groot aantal mensen die Zijn liefde afwezen. Het Heilig Hart van Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, die tot nu toe verhard was door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde. Het Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon altijd kan bereiken: liefde, waarheid, gerechtigheid, genade en barm-hartigheid. Wie zich toewijdt aan het H. Hart van Jezus, vooral de gezinnen, mogen rekenen op een bijzondere genade (aldus Paus Johannes Paulus II).                     

                                                                                                                       Pastoor C. Müller