Pinksteren                                                                                                    

Vijftig dagen na Pasen vieren we als kerk het feest van Pinksteren (zondag 5 juni). We staan dan stil bij de nederdaling van de H. Geest over de apostelen. Jezus had het hun vooraf gezegd, vlak voor Zijn hemelvaart: “Blijf dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zijt toegerust.”(Luc. 24)                         

Door de H. Geest veranderen ze van bange leerlingen in moedige en geestdriftige getuigen. Pinksteren markeert het begin van de kerk. Dankzij de H. Geest zijn de leerlingen in staat te getuigen en dat te volbrengen wat God van hen vraagt. De kerk bestaat maar dankzij het Levensoffer van de Heer en de uitstorting (en werking van) de H. Geest die ook anno 2022 mensen bezielt en verlicht. Van belang is het steeds te bidden tot de H. Geest. Daartoe volgt hieronder een bekend gebed van kardinaal Mercier:

 

O Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, ik aanbid U.

Verlicht me, leid me, versterk me, troost me.

Zeg me wat ik moet doen; geef mij Uw bevelen.

Ik beloof, dat ik me zal onderwerpen en

aannemen al wat me zal overkomen.

Maak mij slechts Uw heilige Wil bekend.

Kom, Heilige Geest, kom.

Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

V.: Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen;   
A.: En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

                                      Pastoor C. Müller