Een nieuwe heilige: Titus Brandsma                                          

Komende zondag (15 mei) vindt de heilig-verklaring plaats van TItus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als zoon van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 in Ugoklooster, bij Bolsward in Friesland. Na zijn middelbare schoolopleiding besloot Anno in te treden in de Karmelorde. Hij begon zijn noviciaat in Boxmeer in september 1898 en nam de naam van zijn vader Titus aan als kloosternaam. In oktober 1899 legde hij zijn eerste professie af en op 17 juni 1905 werd hij tot priester gewijd. Na verdere studie aan de Gregoriana Universiteit in Rome promo-veerde hij in 1909 tot doctor in de wijs-begeerte. Titus had ook een grote belangstelling voor spiritualiteit en voor journalistiek, twee gebieden die, samen met zijn academische bezigheden, een groot deel van zijn levenswerk zouden uitmaken.

Titus was één van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen in1923. Hij werkte er als hoogleraar en bestuurder. In het academisch jaar 1932-33 was hij Rector Magnificus. Hij reisde veel om lezingen te geven over Karmelitaanse spiritualiteit. Hij was voorts actief op vele maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, Friese taal & cultuur en vredeswerk. Eind 1935 werd hij de geestelijk adviseur van de bond van katholieke journalisten. In deze functie stimuleerde hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Toen de nazi’s Nederland binnenvielen in mei 1940, moedigde hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters. Door dit te doen, viel hij op bij de autoriteiten. Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken bezegelde zijn lot. Titus had toegezegd aan elke redacteur persoonlijk een brief van de bisschoppen te overhandigen. In deze brief werden de redacteuren geïnstrueerd niet te voldoen aan een nieuwe wet die hen verplichtte nazi-advertenties en -artikelen af te drukken. Titus had reeds veertien redacties bezocht toen hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo werd gearresteerd. Titus werd gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort voordat hij in juni naar Dachau werd vervoerd. Onder het strenge regime aldaar ging zijn gezondheid snel achteruit en kwam hij in de derde week van juli in de ziekenbarak terecht. Hij verdroeg zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigde zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 werd hij gedood met een dodelijke injectie. Op de dag dat hij stierf, gaven de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief uit waarin zij krachtig protesteerden tegen de deportatie van Joden uit Nederland. Titus Brandsma werd op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard. De heiligverklaring vindt plaats in Rome op 15 mei 2022.        

                                                                                                                      Pastoor C. Müller