Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen)              

Sedert het jaar 2000 kennen we in onze kerk een speciale thema-zondag, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Paus Johannes Paulus II heeft dit feest ingesteld b.g.v. de heiligverklaring van de Poolse zuster Maria Faustina.

Op 1 augustus 1925 trad zij (Helena Kolwaska) toe tot de Congregatie der Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Barm-hartigheid. Er werden haar buitengewone gunsten verleend: visioenen, verborgen stigmata, de gave der profetie, kennis der geheimen van de ziel. Bovenal ontving zij een openbaring van Gods ondoorgrondelijke Barm-hartigheid. Ze kreeg tot taak om, zoals het geloof leert, de medemensen te herinneren aan de waarheid omtrent de barmhartige Liefde van God voor elk van ons. In 1931 toonde de Heer Zich aan haar en droeg haar dit op : “Maak een afbeelding van Mij zoals gij Mij ziet en schrijf eronder : ‘Jezus, ik vertrouw op U !’ Ik zou willen dat deze afbeelding overal in de wereld vereerd wordt. Zij, die haar vereren, beloof Ik dat ze niet verloren zullen gaan. De lichtende witte straal betekent het water uit Mijn Zijde, dat de ziel reinigt; de rode straal stelt Mijn Bloed voor dat de ziel leven geeft. Deze twee stralen verspreidden zich uit het diepst van Mijn Barmhartigheid, toen Mijn Hart werd doorboord door de lans. Zij beschermen de zielen die eigenlijk straf verdienen voor hun zonden. Gelukzalig de zielen die in de schaduw van deze stralen leven. De Goddelijke Rechtvaardigheid zal hen sparen. Ik zal die huizen en zelfs die steden begenadigen en beschermen, waar deze afbeelding vereerd wordt. Rust noch vrede zal de mensheid kennen zolang zij zich niet richt naar Gods Barmhartigheid ...”

Dankzij haar dagboeken weten we veel over haar geestelijk leven. De verering van de Goddelijke Barmhartigheid, waartoe zij de aanzet had gegeven, beleefde een aanmerkelijke groei, mede dankzij de verspreiding van de ikoon van de barmhartige Christus met daarbij het opschrift: “Jezus, ik vertrouw op U!” De betreffende afbeelding vindt men ook in de kerk van Velden. Zuster Faustina werd op 18 april 1993 zalig en op 30 april 2000 heilig verklaard.

 

Pastoor C. Müller