Bemint uw vijanden                                                                                     

Jezus kan van de mens heel wat vragen. Misschien is het daarom dat mensen soms terugdeinzen om Hem te benaderen, iets te vragen. Met name dan als mensen door gewetenswroeging worden gekweld. Voor Jezus is niets verborgen. Sommigen menen dat je eerst heilig moet zijn om Hem te bejegenen. Dat laatste is zeker niet waar. Jezus wist Zich omgeven door zondaars: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars” (Mt, 9,13).

Jezus evenwel laat niet na ons aan te zetten tot het goede. In het evangelie van zondag 20 februari (7e zondag door het jaar) spreekt Hij over de liefde tot de vijand: “Bemint uw vijanden” (Lucas 6, 27-38). Voorwaar niet zo eenvoudig, met name dan als die ander je gekwetst heeft en jou haat!

Jezus evenwel doet niets af aan de eisen van de liefde. Derhalve, laat uw liefde groter zijn, zodat de haat van de ander wordt geneutraliseerd. Een van de kenmerken van de haat is dat het anderen besmet. Haat is vaker wederzijds. Je doorbreekt die negatieve spiraal van de haat enkel door de liefde (het antigif bij uitstek) en door te vergeven. Daarom: “Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is”. Maar ook: “Oordeelt niet”, en “veroordeelt niet”. Want ons kennen is stukwerk; ook onze zogeheten “zelfkennis”. Moge dan de liefde ook in u het laatste woord hebben.

Pastoor C. Müller