Hoogfeest Maria Tenhemelopneming                                                         

Op zondag 15 augustus gedenken we als kerk dat de Maagd Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Paus Pius XII kondigde in 1950 dit geloofsmysterie af als dogma: “Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal, om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood”, aldus de paus.

'Opgenomen met lichaam en ziel' betekent dat de dood geen macht meer heeft over Maria. Haar overlijden betreft ook de totale aanvaarding van haar persoon door God. Haar hemelvaart is een bijzondere deelname aan de Verrijzenis van haar Zoon. Maria is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als broeders van Christus, die door Maria een mensenlichaam heeft aangenomen. Zo zien wij op dit feest met vreugde uit naar de dag waarop de Heer ook ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria. Het feest attendeert ons op onze eindbestemming. Jezus en Maria zijn ons voorgegaan. Als Gods kinderen (doorheen ons doopsel) en als geestelijke kinderen van Maria (“Ziedaar Uw moeder”) mogen we telkens tot haar onze toevlucht nemen. Zij wil ons steeds naar Jezus voeren, die is de Weg, de Waarheid en het Leven.

             

   Pastoor C. Müller