“Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven”

Bovenstaande passage is ontleend aan de 2e lezing van zondag 8 augustus (19e zondag door het jaar) De apostel Paulus roept ons daarin op om als gelovige Christenen alert te zijn en wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek te mijden. “Weest veeleer goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.” (Efeze, 4, 30 -5, 2). Het zijn woorden die helaas niets van hun actualiteit hebben verloren. Je verbaast je er soms over als je op internet reacties leest van mensen op wat anderen vinden (veelal anoniem). Menigeen meent dat hij maar alles kan en mag zeggen/schrijven onder de noemer “vrijheid van meningsuiting”. Daarbij ontbreekt onder meer de nuancering en de grotere context. Soms is men ontsteld dat de ander blijkbaar iets anders vindt dan de commentator zelf. Paulus nu wijst op het belang van waarheidsvinding. Zo schrijft hij in zijn 1e brief aan de christenen van Tessalonica (5,21): “Onderzoekt alles, behoudt het goede en vermijdt elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet”.

Ja … “Wilt de H. Geest niet bedroeven”, en doe aan waarheidsvinding, indachtig Jezus’ woord: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14,6)

Pastoor C. Müller