Zijn leven geven…                                                                                       

Over de liefde is en wordt heel veel geschreven. En dat zal wel altijd zo blijven. Zonder liefde kan niemand leven. Zijn we daartoe ook niet geschapen … om lief te hebben (God, onszelf en anderen) én om liefde te ontvangen (m.n. van God en anderen)?

Ja, de liefde vormt de sleutel voor ons leven. Tegelijkertijd is het waar dat liefde altijd een geheim blijft. Hoeveel ook mensen soms menen te weten over de liefde. Weten evenwel volstaat niet om ten volle te verstaan. Ja, beter is het lief te hebben en je te laten beminnen.

In het Evangelie van de 6e zondag van Pasen (zondag 9 mei) spreekt Jezus over de liefde. Liefde heeft alles te maken met geven, en dan vooral jezelf. “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden”. In het Evangelie noemt Jezus zijn leerlingen geen dienaars meer, maar vrienden, omdat Hij hen alles heeft meegedeeld wat Hij van de vader heeft gehoord.

Het mag ons aan het denken zetten. Wat heb ik aan anderen, (uw dierbaren) gegeven? Van mezelf, van mijn vermogen, mijn talenten en gaven? Maar ook, wat heb ik aan God gegeven, die de Liefde zelve is? Aan Hem die het meest heeft gegeven, en die Zich steeds blijft geven, onverlet de onverschilligheid en de ondankbaarheid die Hem van de zijde van mensen vaak te beurt valt.

In de maand mei eren we bijzonder Maria, de Moeder des Heren. Zij is ons gegeven als hulp, om ons te helpen te beminnen. Vragen we haar in dit Jaar van de gezinnen dan ons te helpen lief te hebben, zoals Jezus ons liefheeft: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u liefheb.

 

Pastoor C. Müller