Jezus - allesbehalve een ‘watje’ …                                                 

“Zoveel mensen, zoveel zinnen”, zo luidt een bekend gezegde. Ieder heeft zo zijn eigen kijk op zaken. Wanneer het gaat om God, is dat ook zo. Zo bestaan er vele Godsbeelden, al dan niet gekleurd door eigen ervaringen, de ontvangen vorming en persoonlijke lotgevallen. De vraag is dan ook: hoe ‘Evangelisch’, hoe Bijbels is ons beeld van God? Velen maken van Jezus immers een soort karikatuur, die meer zegt over de persoon in kwestie dan over Jezus zelf.

In het Evangelie van de 3e zondag van de Veertigdagentijd lezen we hoe Jezus mensen uit de Tempel dreef. Dat tafereel past niet bij het beeld dat velen van Jezus hebben, als een pacifist tegen wil en dank, die enkel begrip heeft voor de mens. Welnu, Jezus is allesbehalve een ‘watje’. In dezelfde perikoop lezen we ook dat Jezus allen kende. “Hij wist (weet) wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte”.

Het mag voor ons een steun zijn dat Hij weet wie we zijn en dat Hij ons onvoorwaardelijk bemint. Maar dat doet niets af aan Zijn Boodschap, die veel vraagt en vaak niet mals is. Het komt steeds neer op de vraag: Welke keuzes maak jij? En mag de Heer zijn die Hij is, of verdragen we enkel een zachtaardige Jezus, omdat we niet uit de voeten kunnen met Zijn eisen? Hoe dan ook, het Evangelie daagt ons uit … . Omdat Gods Woord ertoe doet.

    

Pastoor C. Müller