Vastenbrief van onze bisschop                                                                   

Afgelopen weekend werd tijdens de HH. Missen de Vastenbrief van onze bisschop voorgelezen. Voor de volledige tekst verwijs ik de lezer hier naar onderstaande link.

Volgens onze bisschop kan de huidige “Quarantaine” ons dichter bij God brengen. Ze  brengt het menszijn terug naar de essentie: ze confronteert ons met onszelf en onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen. Onze bisschop verbindt de Bijbelverhalen van Noach in de ark en Jezus die veertig dagen in woestijn verbleef met de coronapandemie, die ervoor zorgt dat mensen in onze tijd zich noodgedwongen van anderen moeten afzonderen. Volgens hem worden mensen in zo’n periode geconfronteerd met twee soorten krachten: natuurlijke oerdriften en krachten die we van Gods genade krijgen.

In dit verband wijst Mgr. Smeets op de rellen van enkele weken geleden, waarbij redeloos gedrag zich van mensen meester leek te maken. Daar staan volgens hem ook heel veel goede daden van anderen tegenover. ‘Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen’, aldus onze bisschop. De volledige vastenboodschap van de bisschop is te lezen op: www.bisdom-roermond.nl/Vastenbrief-bisschop-smeets-2021 

 

                                                                                                                                     Pastoor C. Müller