Huiszegen                                                                                                    

In meerdere parochies bestaat het gebruik om bij het begin van het nieuwe jaar de zgn. huiszegen uit te delen. Met het oog op de Corona-pandemie, is het zinnig een en ander te overwegen. Zou zo’n huiszegen u niet kunnen behoeden voor onheil en rampspoed (waaronder besmettelijke ziekten)? U kunt desgewenst telefonisch een afspraak maken met uw pastoor, die dan uw woning komt inzegenen, bij voorkeur in de middag, gelet op de avondklok. Normaliter zegent en besprenkelt de priester dan niet alleen de woonkamer, maar iedere kamer van de woning.

 

Achtergrond

Van oudsher en in bepaalde streken is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Zo wordt in Duitsland en ook elders op de deurpost aan de ingang van ieders huis op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) plus de letters C+M+B. Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad.

Betekenis van de huiszegen: 20+C+M+B+21         
C+M+B : De 3 Wijzen: Caspar + Melchior + Balthasar.      
Deze letters worden in verband gebracht met de 3 wijzen (koningen) uit het oosten.

 

C+M+B : Zegentekst - Christus Mansionem Benedicat.     
Deze letters zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, dit betekent: “Christus zegene dit huis”.


C+M+B: Openbaring Cana Magi Baptisma.
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen.   Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen; bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. De letters verwijzen daarmee ook naar deze feesten: Bruiloft te Kana (Cana) / Aanbidding van de Wijzen (Magi) / Doop van de Heer (Baptisma).

                                                                               

                                                                                                                        Pastoor C. Müller