De profeet - Johannes de Doper

Een Godsgezant spreekt grote woorden,
bekering, wet en wat niet al.
Ik weet niet of wij dat alles hoorden
maar 't geeft ons vreugde eindeloos, zonder tal.

God heeft hem lief, profeet en afgezant,
Hij roept om hem te volgen, zonder spijt.
De weg gaat open naar Gods Vaderland.
Hij voert ons met de liefde door de aardse tijd.

De stem van de profeet klinkt alle dagen
in ons gehavend leven door.
Die ENE, God komt steeds weer vragen
geef jij ook aan die stem gehoor?

Een bode op de weg, een kind van God
die roept en roept en vrede schept.
Hij zegt: leg in zijn handen heel je
lot wees dan een vrolijk mens die van Gods liefde rept.

Pastoor C. Müller