Weest waakzaam

In de lezingen tijdens de eucharistievieringen op de vier zondagen van de Advent is er veel aandacht voor profeten, voor Johannes de Doper en Maria. De teksten willen niet alleen stilstaan bij het verleden. Ze roepen ons op om het eigen leven af te stemmen op de komst van die Redder. In de drie cycli van het liturgisch jaar wordt tijdens de Advent telkens een andere invalshoek gekozen: A-jaar: vrede; B-jaar: licht; C-jaar: kind. Door met die verschillende accenten rekening te houden, krijgt men een zekere variatie in de benadering van de Advent.
Vanaf 29 november 2020 volgen we in de liturgie het zgn. B-jaar.
Het Evangelie van de 1e zondag van de Advent roept op tot waakzaamheid. Ons leven hier is immers vergankelijk. De Coronapandemie maakt ons er meer van bewust. Meer dan anders dienen we waakzaam te zijn. Niet enkel voor dit leven, maar ook met het oog op dat andere, eeuwige leven. De Advent is bij uitstek een tijd om ons te bezinnen op onze relatie tot God én de naaste. Ja, hoe gaan we om met God? Met onszelf … en hoe verstaan we ons tot de medemens, dichtbij en veraf, in het licht van het Evangelie? Genoeg om over na te denken, genoeg om voor te bidden.

Pastoor C. Müller