Count your blessings …

In tegenstelling tot het gewone kalenderjaar, eindigt het zgn. kerkelijk jaar altijd eerder en wel 5 weken voor Kerstmis, een week voor de eerste zondag van de Advent, die het begin van een nieuw kerkelijk jaar markeert. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we traditiegetrouw het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. In menig parochie wordt dan stilgestaan bij het voorbije jaar. Veel is er immers om voor te danken. In Amerika kent men het gezegde: “Count your blessings”; het betekent: “Tel je zegeningen”. In Nederland zeggen we in dit verband wel vaker: “Het glas is niet half leeg, maar half vol”
Ja, waar let je op, als het tegenzit?
Het interessante is dat mensen bij tegenslag vaak meer oog krijgen voor hun zegeningen, ook al zien ze die niet direct als komende van boven. Voor gelovige mensen is dit trouwens ook niet altijd evident. Vaak zien ook zij eerder dat wat ontbreekt, dan dát wat ze wel hebben. Een andere kwestie is: Hoe breed kijken we? Mensen in andere landen zijn dikwijls veel slechter af, als het gaat om Corona en alles wat ermee verband houdt.
Daarom … tel je zegeningen! Heel wat mensen hebben inmiddels geleerd om te gaan met minder en ontdekken dat ze best veel onnodige zaken bezitten. De coronacrisis heeft menigeen meer bewust doen zijn van de betrekkelijkheid van waarden en zaken, waarvan we dachten niet zonder te kunnen. Welnu, onder druk wordt veel vloeibaar. Het is iets om te overwegen. Maar ook om het in groter verband te beschouwen, omdat alles een plaats heeft in Gods heilsplan, ook dat wat we niet altijd begrijpen. Derhalve, zeg niet “half leeg”, maar zie de potentie van wat je wél hebt en … koester dat.

Pastoor C. Müller