Verantwoording dragen

In het Evangelie van zondag 4 oktober (27e zondag door het jaar) vertelt Jezus wederom een parabel. Het gaat over een landeigenaar die een wijngaard aanlegt. Vervolgens verpacht hij de wijngaard, maar de pachters deugen niet. Ze dragen niets af van de oogst en doden zelfs de dienaren die de pacht kwamen innen. Vervolgens zendt de eigenaar andere dienaren. Ook zij worden mishandeld. Tenslotte stuurt de eigenaar zijn zoon, in de veronderstelling dat ze hem wel zullen sparen. Maar ook hij wordt gedood.
De parabel fungeert welbeschouwd als een spiegel voor Jezus’ tijdgenoten. Net als zij, zullen ook eens wij verantwoording moeten afleggen aan de landeigenaar (God) voor wat wij al dan niet hebben gedaan met datgene dat Hij ons in beheer heeft gegeven.
De parabel illustreert hoe ver Gods liefde gaat, door Zijn Zoon te zenden. Bijzonder is te zien hoe God in zijn heilsplan zelfs de moord op zijn Zoon opneemt. Dat alles omwille van ons mensen, die Hij heeft gered door het Offer van zijn Zoon. Het mag ons enerzijds dankbaar stemmen; anderzijds ook bewust doen zijn van eenieders grote verantwoordelijkheid. Immers, van ieder van ons zal op het eind van ons leven gevraagd worden: Wat heb jij gedaan, hoe vruchtbaar is jouw leven geweest? Heb je gewoekerd met dat wat ik jou in beheer heb gegeven, of zag jij het allemaal als jouw eigen zaak?

Pastoor C. Müller