Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?

Bovenstaande vraag is ontleend aan het Evangelie van de 26e zondag door het jaar (zondag 27 sept.). Jezus vertelt zijn gehoor een verhaal over een vader die 2 zonen had. Tot de eerste zei de vader: “Ga vandaag werken in mijn wijngaard.” Goed vader – zei de zoon, maar hij deed het niet. De andere zoon merkte op: “Neen, ik wil niet”. Later kreeg hij spijt en ging toch. Jezus vroeg daarop aan zijn gehoor: “Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan?”. De parabel wil ook ons aan het denken zetten. Ja, hoe gaan we om met dat wat God ons opdraagt? Er wordt hier immers niet gesproken over ‘vragen’. Nee, het is een opdracht: “Ga vandaag werken in mijn wijngaard.”
We kunnen ons mogelijk herkennen in beide zonen. De ene keer zeggen we iets toe, maar handelen er niet naar. Of we laten het aanvankelijk afweten, om in 2e instantie toch dat te doen wat ons is opgedragen. Van belang is te zien dat God van ieder van ons iets verwacht. In elke opdracht zit feitelijk een les verborgen; het is door het te doen, dat we gaandeweg ontdekken wie wij zelf zijn en wat onze (on)mogelijkheden zijn; maar ook en vooral wie God is. Door Gods wil te volbrengen, zal God ons zegenen. Op onze beurt zullen wij -door het goede te doen- dat God van ons verlangt- een zegen zijn / worden voor anderen.

Pastoor C. Müller