De aanhouder wint …

In het Evangelie van zondag 16 augustus (20e zondag door het jaar) dringt een Kananese (“heidense”) vrouw bij Jezus aan, want haar dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Aanvankelijk geeft Jezus geen antwoord. De leerlingen merken op: Stuur haar toch weg! Want de vrouw blijft ons achterna lopen. Het lijkt er op alsof de vrouw niet gehoord wordt. Maar ze geeft niet op. Daarbij toont zij zich vindingrijk. Haar volhardend geloof bewerkt dat Jezus haar verzoek verhoort. Hij geeft haar te kennen: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” Van dat ogenblik was haar dochter genezen.
Het verhaal wil ook ons bemoedigen. Al staan we misschien ver van de Heer af, of lijkt Hij ons misschien niet te horen; geef niet op. Maar heb vertrouwen. God verhoort, ook al is het niet direct en soms anders dan wij wensen. Van belang is te zien dat God ook bij ons vooral waarachtig geloof wil zien. We zien het meer dan eens in het Evangelie als Jezus mensen geneest. Hij merkt dan vaker op: Uw geloof heeft u genezen. Jezus wil geen oppervlakkig geloof, dat afhaakt als de mens niet direct zijn zin krijgt. Laat u dus niet van de wijs brengen, maar hou vol, zoals de Kananese vrouw. Zij liet zich niet wegsturen, noch ontmoedigen. Maar bleef de Heer nabij.

Pastoor C. Müller