“Waarom heb je getwijfeld?”

Het Evangelie van zondag 9 augustus vertelt ons een bijzonder verhaal. Jezus dwingt zijn leerlingen in de boot te stappen. Blijkbaar is dat wat volgt voor hen belangrijk, mede met het oog op hun later missiewerk. Jezus nu, Hij gaat niet met hen mee, maar gaat in afzondering bidden (ongetwijfeld ook voor zijn leerlingen). De boot wordt ’s nachts geteisterd door golven. Tegen de morgen komt Jezus dan over het water naar hen toe. De leerlingen zien het (is het een spook?) en raken van streek, door angst bewogen. Jezus maant hen tot rust: “Weest gerust, Ik ben het. Vrees niet.” Petrus kan het haast niet geloven en zoekt zekerheid: “Als Gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” Jezus zegt daarop: “Kom!” Aanvankelijk lukt het (hij weet zich bevestigd), maar door de hevige wind wordt hij weer bang. Zo ook na het gevangennemen van Jezus. Die angst bepaalt Petrus helemaal, terwijl Jezus nota bene bij Hem is. Even later trekt Jezus hem uit het water, terwijl Hij opmerkt: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?”
De leerlingen zullen deze ervaring niet snel vergeten. Voor God bestaan er geen barrières (in de vorm van gesloten deuren, dan wel stormen op het meer). Het is aan ons om uit onze comfort-zone (“ons bootje”) te stappen en te vertrouwen op Hem, die ook tot ons vaker zeggen zal: “Kom!“
Welnu, wees dan niet bang. Ga naar Jezus toe en vertrouw er op dat Hij je ziet en desnoods vastgrijpt. En … laat je niet afleiden door het rumoer om jou heen. Jezus is meer nabij dan wij menen te weten.

Pastoor C. Müller