Nieuwe religiositeit (2)

In de vorige editie van het Andreasklokje ben ik nader ingegaan op het fenomeen “Nieuwe religiositeit” en het begrip “New Age”. Omwille van een beter begrip volgt hieronder een overzicht, met daarin de verschillen tussen het christelijk geloof en het zgn. Nieuwe Tijdsdenken. In dit schema wordt ook over esoterie gesproken. Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen (o.m. de vrijmetselarij, de rozenkruisers, kaballa, illuminatie, reiki) beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft.
Esoterisch, occult (“verborgen”,“duister) en arcaan (“geheim”) hebben gelijkaardige betekenissen, zijn vaak onderling verwisselbaar

Bovenstaand schema is overgenomen uit het boek: “New Age, Esoterie en Evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving”; redactie Jan Minderhoud, Boekencentrum - Zoetermeer 2000 (pagina 183). Van harte beveel ik de lezer het navolgende (recente) boek aan van Steven Bancraz en Josh Peck: The second coming of the New Age (over de verborgen gevaren van de nieuwe religiositeit in het hedendaagse Amerika en haar kerken) (ISBN: 978-1-948014-11-3); juist omdat veel uit de VS “overwaait” en inmiddels ook hier te vinden is.

Pastoor C. Müller