Betrouwbaarheid

In het Evangelie van zondag 22 september (25e zondag door het jaar) gaat het over betrouwbaarheid. God heeft aan ieder van ons veel gegeven, aan ons toevertrouwd. Vaak beseffen wij dat te weinig; überhaupt hoezeer ons leven een gave Gods is. Het Evangelie herinnert ons er aan dat wij allen eens rekenschap moeten afleggen tegenover God. Hij zal ons de vraag stellen: Wat heb jij tijdens je leven op aarde gedaan met wat ik jou in beheer heb gegeven? Onze talenten en gaven zijn immers niet zozeer voor ons zelf bedoeld. Hebben we ze benut ten bate van anderen en de gemeenschap, of hebben we vele kansen en mogelijkheden achteloos voorbij laten gaan?
Als het goed is, leren we dat thuis, dat je moet woekeren met je talenten, opdat datgene wat God in ons heeft gelegd tot volle wasdom mag komen. Mede daarom staat er ook: “Wie betrouwbaar is in het kleine, is ook betrouwbaar in het grote”. Wanneer kinderen dat meekrijgen en er naar handelen, doet het niet enkel ouders deugd, maar ook onze Schepper, die wil dat we het beste geven van onszelf en zo bijdragen aan een betere wereld.

Pastoor C. Müller