“Sta uw plaats aan hem af” (Lucas 14,9)

We leven in een tijd waarin je geleerd wordt steeds voor jezelf op te komen; wees assertief en laat niet de kaas van je brood eten! Het is niet toevallig dat onze maatschappij steeds harder is geworden.
Hoe anders klinkt het Evangelie, dat ons leert niet aan jezelf te denken, maar allereerst aan God en de ander. Zo staat in het Evangelie van de 22e zondag door het jaar (1 september): “Sta je plaats af aan de ander”. Even verder: “Want wie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.”
Het klinkt juist in onze tijd paradoxaal. Toch blijkt het te werken. Zo vinden mensen het prettig als jij een ander voor laat gaan in het verkeer, dan wel bij de kassa. Door je plaats af te staan, eer je feitelijk de ander. Hetzelfde geldt voor excuses. Door ze aan te bieden, zet jij de eerste stap tot verzoening. Het vraagt een zekere deemoed, maar dikwijls bewerkt het iets goeds.
Hetzelfde geldt wanneer het gaat om de biecht. Je betreurt het dat je jezelf verheven hebt en wel door te zondigen. Wanneer mensen gaan biechten, bewandelen ze de omgekeerde weg. Zij buigen zich voor God en vragen om vergeving. Door de absolutie worden ze geestelijk gesproken weer opgericht. Het is door te geven en te delen, dat relaties hersteld worden. Wees dan niet bang om dat te doen wat God van ons vraagt. Op de langere termijn werkt het veel beter, dan het kortzichtige “eerst ik”.

Pastoor C. Müller