De moed niet opgeven

Door de eeuwen heen heeft ons geloof vele christenen moed, hoop en kracht gegeven, om moeilijke omstandigheden te doorstaan. De beloften van onze lieve Heer waren hen daarbij tot steun. In de 2e lezing van de 20e zondag door het jaar (18 augustus) wijst de apostel Paulus ook ons er op om de moed niet op te geven. Opmerkelijk is daarbij de context: “Denkt aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.” (Hebr. 12,3-4). Blijkbaar is de zonde van onszelf en die van de anderen iets dat God ziet als datgene dat het geluk / heil van de mens in de weg staat. Welbeschouwd is dat ook zo. De zonde doet afbreuk aan de bestemming van de mens, die ontworpen is om goed te doen.
Vandaar ook het bekende gezegde van Phil Bosmans (Belgisch priester, Bond Zonder Naam): “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Duidelijk moge zijn, dat kost veelal inspanning en offer. Welnu, wanneer we ons daarop toeleggen, dan zullen we merken dat we milder worden ten opzichte van anderen en meer vergevingsgezind. En wellicht ook een voorbeeld van geloof en vertrouwen in God … Derhalve, geef de moed niet op, noch uzelf, noch anderen.

Pastoor C. Müller