“Weest ook gij bereid …”

In het Nieuwe Testament wordt vaker over waakzaamheid gesproken. Zo kennen velen de zinssnede: “Weest waakzaam, want Gij kent dag noch uur”. (Mt. 25,13)
Iets soortgelijks weerklinkt ook in het Evangelie van de 19e zondag, dat gelezen wordt in het weekend 10-11 augustus. Daarin staat onder meer: “Gelukkig de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden” (Luc. 12,37). Iets verderop staat: “Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht”.
Waken betekent dat iemand op de post blijft wanneer anderen slapen, met name in geestelijke zin. Waken veronderstelt oplettendheid, ook dan wanneer er ogenschijnlijk niets aan de hand lijkt. Al is het maar omdat de duivel nimmer rust.
In Efeze 6 wordt geschreven over de strijd, waarin gelovigen gewikkeld zijn. De duistere machten zijn altijd gericht tegen de gelovigen, omdat zij van God zijn. Aan de gelovigen zelf kunnen zij geen schade toebrengen, maar wel hun geloof. Aan het leven van de gelovige kunnen zij niet komen (dat is in Gods hand), maar wel aan het beleven. Vandaar het dringende advies van Paulus: "Doet dan de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen (Grieks: ´methodes´) des duivels...". Het standhouden is niet: in eigen kracht op de vijand af gaan, maar gaan (en blijven) staan in de overwinning, die door God is gegarandeerd. Waakzaamheid is dus geboden. Het houdt de mens scherp en doet hem groeien in geloof en geestdrift. Derhalve, weest ook gij bereid!

Pastoor C. Müller