Jezus, Maria en Marta

In het Evangelie van zondag 21 juli lezen we hoe Jezus ontvangen wordt in het huis van de zussen Marta en Maria. Terwijl Marta bezig is met het bedienen, luistert haar zus Maria naar Jezus, hun gast. Marta zegt er iets over - zou Jezus ook niet haar zus kunnen aansporen mee te helpen bij het bedienen … ? Jezus evenwel merkt op: “Marta, Marta, wat maak jij je druk en bezorgd over vele dingen. Slechts één ding is nodig, Maria heeft het beste deel gekozen”.
Niet enkel actie is dus van belang, maar allereerst contemplatie (gebed en bezinning). Daardoor leert men te onderscheiden wat te doen en wat niet. Heel wat actie is goedbedoeld, maar is het wel naar Gods wil …?
Feitelijk dienen we beide te doen. “Bid … en werk”, zo leert ons de regel van de H. Benedictus. Actie zonder bezinning en onderscheiding, is niet aan te bevelen. Beter is beiden te betrachten, juist in hun samenhang, dus zowel contemplatie, alsook actie. In vele orden gebeurt dit ook. Zo begint men veelal ‘s ochtends met gebed en een H. Mis, om daarna “aan het werk” te gaan, bijv. in het onderwijs.
In het leven van onder meer Moeder Teresa ziet men goed hoe beide aspecten tot “einklang” zijn gekomen. Zo was moeder Teresa heel actief, maar deed zij alles vanuit een voortdurende verbondenheid met de Heer. Het vormt deels de verklaring waarom deze kleine zuster zo veel tot stand heeft gebracht, zowel op materieel gebied (ten bate van de armen), alsook op geestelijk gebied (indachtig de vele roepingen en de impact van haar boodschap én leven op onze wereld). Hetzelfde kan men zeggen over Paus Johannes Paulus II, eveneens heilig verklaard.

Pastoor C. Müller