Sacramentsdag

Volgende week zondag (23 juni) vieren we Sacramentsdag. We staan als kerk dan uitdrukkelijk stil bij de daadwerkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de H. Eucharistie.
De Heer is ons meer nabij dan wij dikwijls menen. De vele eucharistische wonderen verwijzen ernaar. Maar dat niet alleen, velen vinden ook kracht door hun deelname aan de H. Mis en beseffen hoe groot het mysterie van Gods liefde is. Ja, God deelt Zichzelf uit doorheen het H. Brood en het H. Bloed. Wij zouden het zelf niet bedacht hebben, maar God blijft Zichzelf telkens weer aan ons geven. Het enige wat Hij van ons vraagt, is dat wij geloven in zijn verhulde presentie en dat we leven overeenkomstig datgene wat God van een mens vraagt, die zich Christen noemt.
“Heer Jezus, onnoemlijk hebt Gij ons lief. Daarom geeft Gij Uzelf, helemaal, totaal, in brood, in wijn en op het kruis, tot in de dood. Zo wilt Gij ons voeden en bezielen, opdat wij zelf tot voedsel worden voor anderen. Heer, leid ook ons op die weg van de zelfgave, opdat we waarlijk leren leven, mede voor anderen, en wel tot meerdere eer en glorie van U.”

Pastoor C. Müller