H. Drie-Eenheid
Op zondag 16 juni staan we stil bij het grote geheim van Gods Heilige Drievuldigheid. Telkens als we een kruisteken maken, belijden we dat we geloven in één God, die bestaat uit de Drie Personen: God de Vader, God de Zoon én God, de H. Geest.
Van de heilige Augustinus wordt verteld dat hij eens aan het strand zat. Heel diep dacht hij na over de Heilige Drie-Eenheid, maar hij kon er niet echt vat op krijgen. Terwijl hij zo zat na te denken, werd zijn aandacht getrokken door een jongetje dat een kuil in het strand gegraven had en dat met emmertje water uit de zee schepte en dat in de kuil gooide. Het jongetje liep maar heen en weer tussen de zee en de kuil. Augustinus zag dat een poosje aan en vroeg toen: "Zeg, jongen, wat ben je eigenlijk aan het doen?" "Ik ben bezig de zee in deze kuil te gieten." "Maar, jongen, dat is toch onmogelijk, de zee is toch veel te groot voor deze kuil." En het jongetje zei: "En zo is God veel te groot voor jouw kleine verstand, Hij kan er echt niet in." Een wijze les voor een groot geleerde. Als we over God praten moeten we vooral beseffen dat we Hem nooit helemaal kunnen vatten noch begrijpen, daar is ons verstand veel te klein voor. Laten we God dan vooral eren in zijn hoedanigheid van Vader, van Zoon en van H. Geest.

Pastoor C. Müller