Pinksteren

Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Eerste en Tweede Pinksterdag vallen dit jaar op zondag 9 en maandag 10 juni. In de aanloop naar Pinksteren (maar ook daarna) is het goed te bidden tot en om de H. Geest.
Daartoe onderstaand gebed:

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.

Pastoor C. Müller