Bestaat er een maat voor onze liefde?

Als het om de liefde gaat, menen wij mensen vaak dat onze liefde hier en nu volstaat. De ander mag het ermee doen. Of we mogelijk méér zouden kunnen beminnen? Het is een vraag die we mogelijk nooit aan onszelf stellen. Toch is het een belangrijke vraag. Ja, beminnen we wel ten volle, of is onze liefde bovenal “naar het mate van het mogelijke”, wat dat verder ook mag betekenen….

Daarom: bestaat er zoiets als een “passende” maat in deze?

Jezus nu, Hij laat er geen twijfel over bestaan. Zo lezen we in het Evangelie van de 6e zondag van Pasen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.” Voortaan dienen de leerlingen niet meer te beminnen naar mensenmaat, maar naar Gods maat. Jezus’ liefde zelf, wil voor ons de maat zijn, als het gaat om onze liefde. Zijn liefde nu is een grenzeloze liefde, een liefde die alles geven wil, die leven geven wil. Het moge duidelijk zijn; willen we onvoorwaardelijk leren beminnen zoals de Heer, dan staat ons nog heel wat te doen. Het begint overigens steeds bij Hem, en wel door met Hem verbonden te leven.

Immers God is liefde. “Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. (1 Johannes 4:16)

Pastoor C. Müller