Herkent U Hem?

 

In het Evangelie van de 3e zondag van Pasen wordt onder meer gesproken over het herkennen van de Heer. Het woord “herkennen” veronderstelt een reeds eerder kennen. Het is daardoor dat we ook iets kunnen herkennen. Het is net als met ons leven, waarin we met de jaren situaties kunnen zien in een groter kader. Herkennen is als zodanig belangrijk. Toch omvat het vaak meer dan louter een herhaling van iets van daarvoor. Als het goed is, zit bij dat herkennen altijd ook nieuws, al was het maar omdat wij mensen met de jaren veranderen en situaties ook anders gaan beschouwen. Het geldt ook voor de leerlingen. Ze zien de Heer weer, maar anders dan daarvoor, nu als de verrezen Heer. Wellicht is ook uw geloof met de jaren gegroeid en hebben we gaandeweg geleerd situaties nieuw te verstaan. Het is belangrijk omdat God wil dat we groeien in ons geloof. Als zodanig vormt ieder Pasen dan ook weer een verrijking van dat wat we al wisten en geloofden. Moge dan Pasen 2015 u een nieuwe, dan wel vernieuwde kijk bieden op Hem, die iedere dag nieuw voor ons wil zijn.

 

 

Pastoor C. Müller