Spannende tijd

De gehele bouwperiode was een tijd van gespannen verwachtingen. Dag na dag werden de bouwactiviteiten door Arcenaren met belangstelling gaande geslagen. Voor het kerkbestuur was het wikken en wegen om met de beschikbare middelen een optimaal resultaat zien te bereiken. Want nog niet alles was in detail vastgelegd.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de mergelpilaren rondom het priesterkoor. Aanvankelijk stonden hier gemetselde bakstenen pilaren gepland. Om te voorkomen dat daardoor een al te massieve en eentonige steenmassa zou ontstaan, werd koortsachtig naar alternatieven gezocht. Na enige overwegingen en sterkteberekeningen besloot men de pilaren in mergel uit te voeren. Hierdoor kreeg het geheel een speelser karakter. Bovendien was mergel ook nog een product van Limburgse bodem. Zo waren er tijdens de bouw nog tientallen overwegingen met als resultaat dat door vastgelegde ontwerpen een streep werd gehaald en nieuwe ontwerpen werden toegevoegd.

Rijksmonumenten in onze kerk

Op 4 mei 1959 wordt door pastoor Jonckers de grafzerk van zijn in 1723 overleden familielid, pastoor Mathijas Jonckers, ingemetseld in een torenkamer. Vanaf de hoofdingang de hoogste toren (zie foto linksboven). Wat was de aanleiding! In 1681 teisterde een felle brand ons dorp en verwoeste ook de pastorie. Op kosten van pastoor Mathijas Jonckers werd deze weer opgebouwd. Dit blijkt uit zijn testament en uit aantekeningen van de Deken van Geldern onder het jaar 1697. In het midden van de zerk is een kelk uitgebeiteld met daaromheen nog een tekst. Jammer dat de ingemetselde grafzerk gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken door een archiefkast en een trap. Deze laatste is gebouwd voor de Rembrandtentoonstelling van enkele jaren terug. In de andere toren wordt op dezelfde datum een op het oude kerkhof gevonden houten kruisje ingemetseld (foto linksonder) Zowel de grafzerk als het houten kruisje zijn twee van de drie monumentale stukken die er voor zorgen dat onze kerk in 1968 is aangemerkt als Rijksmonument. Het derde monument is de Mariaklok van 1681 en staat vóór de kerk. Maar daarover later meer.

Op 12 juni 1959 werd gericht en ging de vlag in top op de koepel van de kerk.