De vlag in top

Op 8 juli 1959 worden de O.L.Vrouweklok (Mariaklok) en de St. Paulusklok vanuit de houten klokkenstoel overgebracht naar de nieuwe kerk. De toren is op dat moment op de hoogte van de klokkenkamer. Bij gebrek aan een kerk en toren hingen de twee klokken vanaf het einde van de oorlog in een houten stellage. Deze stond op de plaats waar nu het kerkplein ligt. Pastoor v.d. Sterren schrijft over die dag: “De gewelvenbouwers zijn al een paar weken bezig met de gewelven. Het is vandaag ontzettend warm. De loodgieters zijn naar huis gegaan omdat het te warm is. De dakdekkers, die de pannen aan het leggen zijn, komen morgen niet terug. Te warm: 35 graden Celsius!”

Op 29 juli 1959 gaat de vlag in top op de hoogste toren. Deze is 25 meter hoog. Negen dagen later, op 7 augustus wordt onder de H.Mis het kruis op de toren geplaatst. Vanaf dat moment gaat het werk in een rap tempo voort.

Pastoor v.d. Sterren: “Het weer werkt buitengewoon mee, het heeft de hele zomer bijna niet geregend. Het is bijna de droogste zomer sinds mensenheugenis. De boeren klagen dan ook steen en been. Alles verdroogt”.

De oude kapelanie (heel vroeger pastorie) wordt afgebroken. Eindelijk komt het voorfront van de nieuwe kerk tot zijn recht. Het werd nu ook tijd om concrete afspraken te maken over de inrichting van de kerk.

Kerkbanken

Na eerst een proefbank te hebben gemaakt, wordt aan de laagste inschrijver, de firma Ballemans uit Dongen, de opdracht verstrekt voor het maken van de eikenhouten kerkbanken. Totale kosten voor 718 zitplaatsen: 21.000 gulden. Van dezelfde firma is ook de kast in de sacristie en de twee biechtstoelen.

Verwarmings- en geluidsinstallatie

Al op 30 mei 1958 vraagt pastoor v.d.Sterren toestemming aan het bisdom voor het gunnen van de verwarmingsinstallatie. De gelukkige is de firma B.Walhof & Zonen uit Goor. Hij legt de installatie aan voor een bedrag van 9.150 gulden. Pas in 1963 vraagt het kerkbestuur bij het bisdom goedkeuring voor de aanleg van een geluidsinstallatie. De kosten hiervoor bedragen 3.000 gulden. Steeds weer goedkeuring vragen aan het bisdom Opvallend detail is de steeds weer terugkerende briefwisseling tussen het kerkbestuur en het bisdom om toestemming te vragen over alles wat voor de kerk aangeschaft moet worden. Alle brieven, gericht tot het bisdom beginnen dan ook met: Hoogwaardige Excellentie, Ons kerkbestuur besloot, behoudens Uwe goedkeuring, over te gaan tot de aanschaf van………