Een prachtige kerk

De contouren van de nieuwe kerk kwamen pas goed tot uiting toen de steigers rondom de kerk werden weggehaald. Wat toen en ook nu nog direct opvalt is, het evenwichtige ontwerp met zorgvuldig gekozen bouwmaterialen en een wisselend gebruik van bruinrode bakstenen met natuursteen.

Het voorfront van de kerk wordt gedomineerd door het uitspringende middenschip en de twee torens. De toren aan de zijde van de Wal is 25 meter hoog en herbergt de drie klokken. De toren aan de kant van de Kerkstraat is één verdieping lager en heeft een hoogte van 20 meter. Beide torens zijn gedekt met leien, de zadeldaken en de kleine torentjes met blauwe pannen. In de topgevel van het middenschip is een roosvenster aangebracht met glas-in-lood ramen. Als u in de kerk staat en u kijkt richting zangkoor naar buiten, dan geeft dit een geweldig mooi effect.

Het interessante van onze kerk is de compositie die het resultaat is van de rankschikking van schijnbaar losse elementen in verschillende hoogten, volumes en dakvormen. De afwisseling van lessenaardaken, zadeldaken, geknikte dakhellingen, ingesnoerde spitsen en tentdaken versterken het karakter van dit bouwwerk. Toeristen die je aanspreekt als ze naar onze kerk staan te kijken, vinden allemaal dat Arcen best trots mag zijn met zo’n mooie kerk in het centrum van het dorp.

Inzegening nieuwe kerk

En dan is het eindelijk zover. Op een gure, winderige zondagmiddag van 20 december 1959 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de inzegening van de kerk. Om deze plechtige handeling te verrichten is Deken Strijkers, uiteraard met goedkeuring van het Bisdom, vanuit Venlo naar Arcen gekomen. Voor aanvang van de plechtigheden houdt burgemeester Gubbels nog een korte toespraak. Tijdens de inzegening worden ook de 12 kruisjes die in de muren van de zijgangen zijn verwerkt, door de Deken gezalfd. Na de inzegening richt Deken Strijkers het woord tot de aanwezigen.

Daarna wordt onder begeleiding van vrijwel de gehele Arcense bevolking het Allerheiligste vanuit de noodkerk Op de Hor, overgebracht naar de nieuwe kerk. Met veel pracht en praal trok de processie met het Allerheiligste over de Wal, via de Koestraat en Kerkstraat naar het nieuwe kerkgebouw. In de processie liepen verschillende Arcense verenigingen mee waaronder de Koninklijke Harmonie en het “Alde Gild”. In de kerk wordt een kort lof gecelebreerd.

In zijn toespraak bedankt pastoor van der Sterren allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de kerk. “Met de ingebruikname van de nieuwe kerk”, zo memoreerde hij, “was een eind gekomen aan 15 jaar behelpen met noodkerken aan ’t Wimke en Op de Hor”.