Parochie H. Antonius Abt Lomm

Onze parochie is een betrekkelijk jonge parochie. Tot in de dertiger jaren behoorde Lomm, kerkelijk gezien, tot de parochie Arcen. In 1932 kreeg Lomm in zekere zin een eigen gezicht. Het werd verheven tot rectoraat met een eigen kerkbestuur. De oude kapel diende als rectoraatskerk. Enkele Lommse mensen stelden grond ter beschikking voor het kerkhof. Dit kerkhof kon in 1935 worden ingewijd. In dat jaar (1935) besloot het kerkbestuur tot de bouw van de huidige kerk en wel volgens de plannen van de Venlose architect Fr. Stoks. Op 9 mei 1936 had de aanbesteding plaats. Op zondag 19 juli 1936 werd de eerste steen gelegd. De kerk werd op 17 januari 1937 (op het feest van St. Antonius abt), plechtig in gebruik genomen. De plechtige consecratie door de bisschop had plaats op 5 september 1938. Bij die gelegenheid verhief hij het rectoraat tot parochie en werd de toenmalige rector Laemers de eerste pastoor van Lomm. Na hem kwamen: Pastoor Arts (1942 - 1952) Pastoor Jenniskens (1952 - 1979) Pastoor Noud Mooren (1979 - 2006) Vervangende pastoor Pater Giesen (2006 - 2007) Pastoor J. v.d. Ven (2008 - nu)