Kerkbijdrage H. Antonius Abt Lomm

De kerkbijdrage is de contributie aan uw eigen kerkgemeenschap uw parochie.
Naast de jaarlijkse kosten voor energie en onderhoud en aandeel salaris pastoor,
wordt ook gereserveerd voor groot onderhoud.
We hebben uw bijdrage hard nodig.

Onze parochie is ONZE parochie!
Wij zijn een kleine parochie.
Daarom kunnen we Uw bijdrage niet missen.

Wat wij als parochiebestuur U dan ook vragen is:
Blijf trouw aan Uw kerkbijdrage!

U kunt Uw bijdrage overmaken aan R.K. Kerkbestuur te Lomm,
Rabobank: NL39 RABO 0103 3002 79

o.v.v.: Kerkbijdrage.

U kunt Uw bank ook opdracht geven maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag over te maken.
Een machtigingsformulier voor automatisch afschrijven is op het parochiekantoor verkrijgbaar.