R.K. Parochie H. Antonius Abt

Kerk H. Antonius Abt
Kapelstraat 15
5943 AE Lomm
Website: www.kerkklokje.nl

Voor betalen kerkbijdrage:
Kerkbestuur H. Antonius Abt
Iban: 39 RABO 0103 3002 79

Pastoor C. Müller
Kloosterstraat 5
5941 ES Velden
Tel. 077-4721230

Voor een gesprek met pastoor of huisbezoek:
Maak telefonisch een afspraak, bel bij voorkeur tussen 17.00 - 18.00 uur.

Indien pastoor niet bereikbaar is bij spoed, voor ZIEKENZALVING: 077 3518889


Parochiecentrum
Voor het opgeven van Misintenties en alle andere afspraken.
Bosbergstraat 1
5943 AK Lomm
Tel: 077- 4731285
Elke woensdag open van 10.00-12.00 uur


Beheer R.K. Kerkhof
Tini Kroon 077-4731437

Secretaris kerkbestuur:
J.H.G. Duijf
Rijksweg 125
5941 AC Velden
Tel. 077-4729001
E-mail: kerkbestuur@ kerkklokje.nl